KYSELINA FULVOVÁ

Voda BOHEMIA QUELLE obsahuje HUMINOVÉ LÁTKY A KYSELINU FULVOVOU, které jsou vědeckými studiemi označovány za "ELIXÍR" života.

Huminové látky se tvoří v důsledku humifikace rostlinných a živočišných zbytků v přírodě, prostřednictvím anaerobního mikrobiologického rozpadu, fermentace a mineralizace.

Základním prvkem huminového komplexu je kyselina fulvová, která je hlavní aktivní látkou komplexu.

Mnohými vědci je zkoumána jako samostatná látka mající unikátní vlastnosti. Vědci tvrdí, že fulvokyseliny mají vynikající vlastnosti a jsou „elixírem života“ a klíčem ke zdraví.

Kyselina fulvová není kyselina ani minerál. Disponuje však unikátní schopností přitahovat a udržet negativní i pozitivní ionty, což z ní dělá nepostradatelného přepravce živin, vitamínů a minerálů. Kyselina fulvová obsahuje 74 organických minerálů, 10 vitamínů a 18 aminokyselin. Má nízkou molekulovou hmotnost, je schopná aktivovat v organizmu „spící“ neutrony prostřednictvím intenzifikace buněčného dýchání.

Kyselina fulvová je hodně silný organický přírodním elektrolyt, který má antivirové vlastnosti. Vlivem kyseliny fulvové se elektrický potenciál jakékoliv živé buňky rekonstruuje, buňka se stává zdravou a aktivní.

Kyselina fulvová je nejsilnějším přírodním antioxidantem. Je schopna chemicky modifikovat volné radikály do podoby nových neutrálních sloučenin nebo je odstranit jako odpad, transportující je z buňky.

Je výborná při detoxikaci těla, při přenosu živin, a dokonce při neutralizaci radioaktivních látek, které se mohou v určitých situací dostat do těla.

Dlouhodobé užívání huminových kyselin a kyselina fulvová celkově příznivě působí na fungování jater a zrychluje regeneraci poškozených jaterních buněk.

Fulvokyseliny obsahují vyšší podíl kyslíku (48 %) než uhlíku (45 %).

Kyselina fulvová je nejsilnějším známým antioxidantem s více než 14 tetra triliony elektronů, které může darovat nebo přijmout.

Předpokládá se, že právě kyseliny fulvové snižují aktivní utváření kalciových kamenů.

Provedená srovnávací analýza frakčního organického složení a kvalifikační hodnocení fyzikálně-chemického složení minerální vody slabé mineralizace z vrtu BQ-2 (Rohatec-Soboňky, Česká republika) svědčí o tom, že tato voda je analogem minerálních vod slabé mineralizace „Naftusja“ (Ukrajina) a „Fuji“ (Itálie) a lze ji účelně používat k rehabilitační léčbě nemocí močopohlavního ústrojí.

Proč je mezi obyvateli hor nejvyšší dlouhověkost? Odpověď je jednoduchá. Horská půda je bohatá na přírodní stopové prvky. Místní obyvatelé prostřednictvím konzumací rostlinných potravin získají všechny potřebné minerály a stopové prvky prostřednictví kyseliny fulvové. V důsledku toho obyvatelé hor téměř netrpí žádnými nemocmi jako jsou diabetes, artritida, glaukom, osteoporózu, šedý zákal, vysoký krevní tlak, kardiovaskulární choroby, rakovina…

Kyselina fulvová:

– rozpouští žlučníkové a ledvinové kameny
– zabraňuje tvorbě vápníkových kamenů
– aktivuje spící neutrony a tím vybudí celý imunitní systém
– aktivně loví volné, kyslíkové a hydroxylové radikály
– absorbuje a vylučuje toxiny
– profylaktické použití fulvokyselin je možné při epidemii chřipky