Dokumenty

DOKUMENTY

Lékařský posudek k využívání pramene BQ – 2 (Bzenec), Rohatec – Soboňky jako přírodního léčivého zdroje.

Prim. MUDr. Ladislav Špišák, CSc – garant v oboru Rehabilitační a fyzikální medicína, Balneologický institut Karlovy Vary, o.p.s.

VÍCE INFORMACÍ

BALNEOLOGICKÝ POSUDEK o chemickém složení vody z vrtu BQ-2 (Rohatec-Soboňky, Česká republika) a možnosti jejího využití k pitným účelům a pro její stáčení jako přírodní minerální stolní vody.

Federální státní rozpočtová organizace – Pjatigorský státní vědeckovýzkumný ústav balneologie Federální lékařské a biologické agentury, Ruská federace

VÍCE INFORMACÍ

EXPERIMENTÁLNÍ ZDŮVODNĚNÍ užívání minerální vody (Rohatec Soboňky, Česká republika) k léčbě a prevenci chronické pyelonefritidy.

Federální státní rozpočtová organizace – Pjatigorský státní vědeckovýzkumný ústav balneologie Federální lékařské a biologické agentury, Ruská federace

VÍCE INFORMACÍ

Osvědčení o zdroji přírodní minerální vody BQ-2.

Ministerstvo zdravotnictví České republiky.

VÍCE INFORMACÍ

Povolení k využívání zdroje přírodní minerální vody jímaného vrtem BQ-2.

Ministerstvo zdravotnictví České republiky

VÍCE INFORMACÍ

Chemická analýza zdroje BQ-2.

Referenční laboratoře přírodních léčivých zdrojů – Karlovy Vary, 19.3.2014

VÍCE INFORMACÍ

Výzkum využitelnosti vody BQ-2 pro léčivé účely – etapa I.

Fakulta chemická VUT v Brně, leden 2014

VÍCE INFORMACÍ

Výzkum využitelnosti vody BQ-2 pro léčivé účely – etapa II.

Fakulta chemická VUT v Brně, leden 2014

 

VÍCE INFORMACÍ

Certifikát IQNet.

Hygiene Management System, HACCP.

VÍCE INFORMACÍ

Certifikát ITC.

COSM 3002, HACCP, č. 18 0049 SJ.

VÍCE INFORMACÍ

Certifikát CQS.

HACCP, č. CQS 124/2018.

 

VÍCE INFORMACÍ